Ministerie van OC&W/Colorful: voorlopig even niets

Het ministerie van OC&W reageert middels woordvoerster Diana Klever met de mededeling dat staatssecretaris Medy van der Laan (D66) ‘voorlopig even niets’ zal doen in het Colorful Radio-dossier.

Volgens Klever is het ‘aan de NOS om te handelen’. Daarbij geeft Klever wel aan dat het tot de ‘opties’ behoort om een Algemene Maatregel van Bestuur uit te vaardigen, maar nu uit te gaan van rechterlijke uitspraken en de verdere procedures af te wachten.

De Raad van Bestuur van de NOS kondigde afgelopen middag aan dat het nuttig kan zijn voor de continuiteit van Colorful Radio als er vanuit de staatssecretaris van OC&W een ministeriële Algemene Maatregel van Bestuur komt over de invulling van nevenactiviteiten/themazenders. Dit zou in de ogen van de NOS-Raad van Bestuur aansluiten bij de de in de optiek van de NOS heersende gedachte van de staatssecretaris om andere doelgroep te bereiken.

De NOS bestudeert op dit moment de komst van vijf themakanalen die alleen digitaal (zonder meerkosten) verspreid zullen worden. In reactie op de VVD-standpunten over het verminderen van publieke televisiezenders meldden Ruurd Bierman en voorzitter Harm Bruins Slot dat deze niet uit wensen te gaan van een publiek omroepbestel met slechts een aanvullende taakstelling op commerciële zenders. Bovendien denken de leden van de NOS-Raad van Bestuur dat er eerder sprake is van een uitbreiding van zenders dan een inperking.

Erik LP de Zwart (directeur Talpa Radio/lid NVCR) meldt desgevraagd dat ook de NOS zich aan de wet dient te houden. Het continueren van Colorful Radio ziet De Zwart na 11 november als negeren van een uitspraak van de rechterlijke macht. Over een ander format zegt De Zwart dat deze maar eerst moet worden aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media. De commerciële radioman voegt daaraan toe dat deze in algemene zin van mening is dat het takenpakket van de publieke omroep wat radio betreft binnen de bestaande vijf landelijke radiostations gerealiseerd moet kunnen worden. Ook de ConcertZender vindt de NVCR en haar leden een ongeoorloorfde nevenactiviteit waarten het procedeert. Ruurd Bierman sprak de bewering over de ruimte op vijf radiostations tegen met de mededeling dat met de opheffing van schaarsteproblemen het niet mogelijk is in zijn optiek om alle gewenste doelgroepen te bereiken op de vijf publieke radiozenders. De NOS heeft 1,35 miljoen euro uitgetrokken voor Colorful Radio in 2005, zo blijkt uit de meerjarenbegroting.

Zie ook het artikel 11 november einde Colorful Radio? waarin zendercoördinator Jan Westerhof al aangeeft dat met een nieuw format gewerkt zal worden en een nieuwe aanvraag Dit nieuwe format zal overigens meer informatie bevatten, maar de aanvraag hiertoe is nog niet uitgewerkt, volgens de Raad van Bestuur van de NOS.

AVRO sluit zich aan bij TROS: commercieel?

De AVRO (Algemene Vereniging Radio Omroep) sluit zich aan bij de TROS om onderzoek te doen naar een uittreding uit het publieke bestel om zo als commercieel tv-station samen met VTM (VMMa) door te gaan. Een persbericht hierover is inmiddels uitgegaan. Gerben Egging, de interim-directeur bij de AVRO meldt dat deze het liefst in het publieke bestel wil blijven, maar dat de AVRO dan ‘wel perspectief moet hebben om zich duidelijk te kúnnen profileren en haar missie te kúnnen realiseren. En dat kan alleen in een sterk publiek omroepbestel, mét ruimte voor sterke en herkenbare omroepverenigingen’. De AVRO-directeur verwijt de publieke landelijke omroep te verworden tot ‘concurrent van de commerciele omroepen’ door zich vooral te richten op amusement, sport en laagdrempelig drama door de druk op marktaandelen. Daarbij stelt dat AVRO eerder een bestel voor te staan met pluriformiteit en ‘een herkenbare en breed erkende publieke missie’ als ‘zinnvolle en duidelijke aanvulling’ op commerciele zenders.

Daarnaast hekelt de AVRO de ‘toenemende centralisatie’. Voorjaar 2005 moet duidelijk of de AVRO als vereniging in een AVRO-TROS-VTM verband met een eigen commerciële zender zal starten of dat de AVRO als publieke omroepvereniging blijft voortbestaan. De huidige erkenning van de AVRO als publieke omroep vervalt per 1 september 2005; de AVRO heeft overigens wel een nieuwe erkenning aangevraagd.

AVRO-Woordvoerder Michiel van Rijswijk bevestigt dat directeur Eggink aan personeel en Raad van Toezicht (als plaatsvervanger van voorzitter Martijn Sanders) gemeld heeft de kansen voor een commercieel avontuur ‘minimaal’ te achten. Toch doet de AVRO mee aan het onderzoek van de TROS en VTM. Woordvoerder Ad Everaars voegt hier aan toe dat de prioriteit voor de AVRO in het publieke bestel ligt, maar dat zijn omroep onderzoekt naar externe mogelijkheden. Volgens Everaars is het huidige bestel al een ‘gemengd’ bestel (met reclame-inkomsten, verenigingsinkomsten en overheidsgelden). In de optiek van Everaars kan een situatie ontstaan waarin een publieke landelijke omroep zonder reclame uitzendt, terwijl de AVRO in een mengvorm van ondersteuners (waaronder Verenigingsgelden) (semi-)commercieel opereert (al dan niet samen met de TROS en VTM). Daarmee reageert Everaars op de kritiek van netcoördinator Joop Daalmeijer (Nederland 2) die beweert dat (voormalige) publieke omroepverenigingen in een commerciële omgeving slechts een op afstand staande aandeelhoudende rol kunnen hebben, verwijzend naar Veronica die bij SBS Broadcasting BV slechts EEN van de zeven commissarissen mag leveren en als Vereniging Veronica acht jaar na uittreden uit het publieke bestel nauwelijks tot geen zeggenschap heeft over de gelijknamige televisie- en radiozender. Daarbij geldt dat journalistieke programma’s alsmede het grootste deel van de radio-afdelingen bij het commercieel gaan van Veronica uiteindelijk overboord zijn gegooid.

De Raad van Bestuur van de NOS en netmanagers hebben altijd gemeld dat omroepverenigingen uiteindelijk accoord zijn gegaan met voorgestelde gezamenlijke maatregelen. De TROS heeft de bespreking voor de strategische toekomst van de publieke omroepsector verlaten; de verwachting is dat de AVRO dit eveneens morgen zal doen nadat een gesprek met de Raad van Bestuur van de NOS zal zijn gevoerd. Volgens Ad Everaars is het NIET de insteek van de AVRO om de strategische toekomstbesprekingen van de publieke landelijke omroep te verlaten.

Joop Daalmeijer spreekt Raad van Bestuur NOS tegen

Joop Daalmeijer heeft afgelopen avond in RTL4’s Barend & Van Dorp zijn werkgever, de Raad van Bestuur van de NOS tegen gesproken. Ruurd Bierman meldde onlangs nog dat door hoge uitzendkosten te lanceren themazenders NIET via satelliet zullen uitzenden en dat het budget voor de distributie van de themazenders nul is. De onlangs tot projectmanager themazenders benoemde Daalmeijer meldt daarentegen dat alle opties open staat, dat er geen abonnementsgelden gevraagd zullen worden voor de publieke themazenders en noemt ook satelliet (met 581.000 huishoudens) tot de opties. Met de opmerking over ‘geen abonnementsgelden’ spreekt Daalmeijer ook Cees Vis tegen – eveneens lid van de Raad van Bestuur van de NOS – die onlangs meldde het opportuun te vinden dat de publieke zenders Nederland 1, 2 en 3 op satelliet als onderdeel van een betaalpakket via satelliet en ether (DVB-T) tegen betaling kunnen worden aangeboden. Voor dit laatste is een wetswijziging noodzakelijk als de analoge uitzending van Nederland 1, 2 en 3 zal worden beëindigd. Daalmeijer zelf meldde DutchMedia eind vorige week nota bene met Canal Digitaal Satelliet (Hans Wolfert) in gesprek te zijn over de doorgiftecontracten van de publieke zenders waarbij ook abonnementsgelden een onderwerp zijn. Ook meldde Daalmeijer in tegenstelling tot de praktijk dat bij de publieke omroep ‘de tarieven openbaar’ zouden zijn. Bij de start van AVRO TweeVandaag weigerde AVRO-hoofdredacteur Jean Mentens inzicht te geven in de kosten voor het Nederland 2-actualiteitenprogramma waarover Daalmeijer het netcoördinatorschap voert.

Nederland 1, 2 en 3 eindelijk met eigen sites!

De NOS is sinds 1995 actief op internet met ‘omroep.nl’. Circa negen jaar later heeft de publieke landelijke omroep eindelijk officiële websites geopend voor Nederland 1, 2 en 3. De sites zijn opgezet als programmaportals voor de drie landelijke publieke netten. De vijf publieke landelijke radiozenders alsmede ConcertZender hebben overigens al jarenlang hun eigen webstek.

Nederland 1 site
Nederland 2 site
Nederland 3 site

Canal DigitaalSatelliet:semigratis pakket betaald?

Canal Digitaal Satelliet (CDS) overweegt haar semi-gratis aanbod om te vormen tot een betaalpakket. Het semi-gratis pakket bestaat uit Nederland 1, 2, 3, RTL 4, 5, SBS 6, Net 5, Yorin, Veronica/FoxKids en TMF alsmede Radio 2-3-4 die worden gecodeerd op satelliet omwille van auteursrechtenbescherming. Hans Wolfert, bestuursvoorzitter van
Airfield Holding waar CDS onderdeel van is, zegt dat er discussies met de omroepen (NOS, RTL Nederland en SBS Broadcasting BV) gaande zijn hoe de distributiecontracten van deze zenders vorm te geven de komende periode. Een auteursrechtenkwestie speelt daarbij eveneens een rol. Volgens Wolfert zou de prijs van de publieke/commerciële zenders onder de prijs van het huidige themazenderbasispakket (6,95 euro per maand) worden en moeten de ‘pakketten naar elkaar toegroeien’. Sinds de komst van de publieke en commerciële zenders op satelliet zijn deze zonder abonnementstarief (gratis) te ontvangen vanuit de gedachte dat deze een massabereik wensen te genereren. Circa 460.000 van de 581.000 satelliethuishoudens betaalt thans NIET voor ontvangst van deze zenders. Indien Nederland 1, 2 en 3 als publieke zenders via satelliet en via de digitale ether (DVB-T, na uitschakeling van analoge ether) alleen tegen betaling beschikbaar zullen komen, zal Nederland het enige Europees land worden waar de publieke zenders niet vrij beschikbaar zijn. Hiervoor is overigens wel een wetswijziging nodig, die Cees Vis, lid van de Raad van Bestuur van de NOS, opportuun acht als het parlement geen afdoende financiering voor distributie geeft.

Wordt in Nederland televisie volledige betaaltv?

COLUMN – Televisie staat bekend als massamedium. Publieke zenders worden door de overheid middels belastingmidddelen gefinancierd die elke burger betaalt opdat de publieke omroepen (landelijk, lokaal, regionaal) hun publieke taken kunnen uitvoeren. In ruil daarvoor is de algemene stelregel in alle landen ter wereld waar publieke (ook wel ‘openbare’ omroep genoemd) radio en televisie bestaat, dat deze in ieder geval vrij beschikbaar is. Immers de burger betaalt al belastingen waardoor het logisch is dat de uitzendingen en de distributie reeds gefinancierd is. Voor commerciële generalistische omroep die een zo groot mogelijk publiek wenst te bereiken, geldt meestal hetzelfde: als de zender haar publiek wil bereiken, zal het zelf moeten betalen voor de zendernetwerken om haar publiek te bereiken die de reclame dan moet verteren. Of het nu om BBC Two (Verenigd Koninkrijk), Rai Tre (Italië), ZDF (Duitsland), RTL (Duitsland), TF 1 (Frankrijk), ITV 1 (Verenigd Koninkrijk), Nederland 2 (Nederland) of SBS 6 (Nederland) gaat, het principe is telkens gelijk.

Nederland vormt daar in Europa samen met België (zowel Vlaanderen als Franstalig België) een anomalie. Een anomalie omdat de kabeldichtheid zo groot is waardoor ethertelevisie (zowel analoog als digitaal) sinds de jaren tachtig nauwelijks een rol van betekenis speelt. In België is het zelfs onmogelijk om zonder de betaling van maandelijkse kosten zowel de publieke als commerciële generalistische televisiestations te ontvangen. De VRT en de RTBF zenden als publieke omroepen met hun vier televisiestations zowel analoog alsmede in DVB-T wèl ongecodeerd (Free to air) uit voor diegenen die geen kabel wensen of kunnen nemen.

En de Nederlandse ether?

Nederland 1,2 en 3 zenden ongecodeerd uit via de ether in analoge vorm. In digitale vorm (DVB-T) heeft de NOS hiertoe ook een eigen licentie. Deze is (technisch) ondergebracht bij Digitenne die het zelf alsmede via KPN als gecodeerd produkt verkoopt aan consumenten. Dit gebeurt tot nu alleen in de Randstad, wachtend op uitbreiding van dekking. Nederland 2 is bij wijze van uitzondering tot nader order ongecodeerd (free to air) in DVB-T te ontvangen. De NOS wil omwille van kostenbesparingen kijken of bij afschakeling van de analoge zenders die (gecodeerde) situatie voort kan blijven bestaan. Analoge uitzendingen zouden dan vervallen en voor etherontvangst zal de kijker moeten betalen. Om de generalistische omroepen te ontvangen die met reclame massa’s wensen te bereiken (RTL 4 en SBS 6 e.d.), dient sowieso via DVB-T betaald te worden. Hoe anders is dit in bijna elk Europees land met DVB-T…. Of het nu Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië of per maart 2005 Frankrijk betreft: de publieke en generalistische commerciële omroep is free to air te ontvangen! Of de signalen analoog of digitaal worden verspreid, dat doet er met andere woorden niet toe….

Satelliet!?

Tot nu toe is de uitzending van de generalistische commerciële omroepen alsmede de publieke zenders semi-gratis op satelliet. Weliswaar is een investering voor de apparatuur en de smartcard benodigd, maar GEEN abonnementstarief. Hier komt wellicht verandering in. Canal Digitaal Satelliet (CDS), de enige Nederlandse satellietaanbieder heeft contracten met de NOS, RTL Nederland en SBS Broadcasting BV gesloten voor de satellietverspreiding van hun signaal. Voor RTL Nederland (met RTL 4 en RTL 5 vanuit Luxemburg) en SBS Broadcasting BV zijn deze satellietuitzendingen tegelijkertijd de aanlevering van haar signalen naar kabelkopostations. Zoals bij elk bedrijf wordt gekeken naar kostenbesparingen. Bovendien dreigen rechthebbenden (veelal op dubieuze wijze) Canal Digitaal Satelliet en de omroepen met claims als zou deze extra rechten moeten afdragen, ook al zenden deze kanalen al sinds 1996 op deze wijze uit. En aldus blijkt dat gezocht wordt naar nieuwe besparingsposten en nieuwe inkomstenstromen. En dan blijkt dat gesproken wordt over de invoering van een abonnementstarief op satelliet van het pakket van de publieke en commerciële zenders. Thans betalen de satelliethuishoudens niet voor het pakket van publieke en commerciele zenders, terwijl 20 % een betaald abonnement heeft op een betaalpakket bij CDS. 460.000 huishoudens betaalt met andere woorden niet voor satellietontvangst.

Kabel?!

De kabel is een gesloten infrastructuur en netwerk. Daardoor is een tarief van toepassing. De kabel is in een continu doorgaand proces bezig haar tarieven te verhogen. Terwijl de kabel oorspronkelijk als Centrale Antenne Inrichting functioneerde, is na de verkoop van het overgrote deel van de netten het r/tv tarief explosief gestegen. Terwijl de REKAM (Gouda e.d.) nog op de ‘oude’ tariefswijze als publieke exploitant circa 7,15 euro per maand berekent, is het UPC-tarief inmiddels 15,20 euro per maand en rekent Casema per januari 2005 eveneens zo’n 15 euro per maand (nu nog 13,30 euro per maand). Essent Kabelcom rekent nu nog 13,71 euro per maand, de nieuwe Essent-tarieven voor volgend jaar zijn nog onbekend. Aangezien kabelexploitanten een bepaalde systematiek hanteren, waarbij deze (duidelijk) gezamenlijk optrekken en geen concurrenten van elkaar zijn, is aannemelijk dat over tarieven met elkaar gesproken wordt. Aangezien kabelaars zich veelal niet als nutsbedrijf wensen te afficheren maar (logischerwijs) als commercieel communicatiebedrijf, is te verwachten dat de aansluiting nog duurder zal worden, ook al kijkt meer dan 90 % televisie via de kabel. Toezichthouders en politici staan aan de zijlijn, zo blijkt vaak.

Publieke & commerciële betaaltelevisie?!

Als generalistische commerciële zenders zouden kiezen voor alleen betaalmodelen is dat uiteraard een vrij ondernemerskeuze. De economisch logische vraag waarom een burger zou moeten betalen voor met reclame overvoerde televisie is echter een andere. Piraterij en andersoortige vormen van zoektocht naar diezelfde content kan dan eerder de kop opduiken. De consument kan zoeken naar de goedkoopste ontvangstwijze, waardoor de satelliethuishoudens met name naar alternatieven kunnen kijken.
Voor de publieke zenders is een ander discussiepunt aan de orde. De NOS wenst waarschijnlijk een wetswijziging waarbij ze niet langer verplicht ongecodeerd hoeven te zijn en ook tegen betaling kunnen uitzenden. Voor de publieke omroepsector wordt bij een betaaltelevisiemodel gewild en ongewild belastinggeld die bij de afschaffing van de omroepbijdragen is opgenomen gebruikt zonder dat de belastingbetaler er iets voor terug hoeft te zien. Als personen Nederland 1, 2 en 3 niet meer vrij kunnen ontvangen en daartoe ook geen wens hebben, zouden deze personen ook een korting moeten kunnen claimen op hun belastingformulier. Immers met gekoppelde bestanden van Canal Digitaal Satelliet, Digitenne/KPN en de kabelaars is na te gaan dat iemand GEEN ontvangst heeft en blijkbaar geen interesse hiertoe heeft. Aldus kan tot restitutie worden overgegaan.

De vraag is of dat wenselijk is. Als een publieke omroep van en voor iedereen wil zijn (zoals de NOS pretendeert), is het meer dan logisch dat deze ook de middelen betaalt om via de digitale ether (DVB-T) en satelliet (DVB-S) beschikbaar te zijn, alsmede via internet. Uitzending via internet kan dankzij domeinnummers per land worden afgeschermd, zodat providers niet als gesloten netwerken telkens het publieke omroepgoed kunnen claimen, zoals nu af en toe gebeurt. De kosten van deze distributievormen zijn aanzienlijk minder dan de huidige analoge uitzending waarover steeds gediscusseerd wordt. De Nederlandse regering durf echter met zo weinig (exclusieve) etherhuishoudens tot nu toe geen knopen hierover door te hakken. In Berlijn werd voor een aanzienlijk hoger percentage de analoge etherdistributie succesvol uitgefaseerd.

Het is abnormaal dat nu al in de grensgebieden in Limburg en Oost-Gelderland het Duitse aanbod vrij ontvangen kan worden, evenals in grensgebieden in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van de DVB-T VRT signalen. terwijl indien Digitenne/KPN haar aanbod aldaar zal uitrollen, betaald moet worden voor in sommige gevallen dezelfde zenders!

Kostenvergelijking buitenland?!

De vergelijking met een buitenland voor de ontvangstkosten voor televisie lopen zoals eerder uiteengezet straks met Nederland steeds verder uiteen. Als voor het grootste deel van de Nederlandse huishoudens het meer dan normaal is om meer dan 182 euro per jaar te betalen voor RTL 4-ontvangst, kijkt een Brit voor het gelijksoortige ITV 1 gratis, een Fransman kosteloos naar TF 1 en een Duitser kosteloos naar het zusje RTL. En de grap is dat diegene die zeer dicht bij het RTL 4-hoofdkantoor woont, ook gratis naar RTL 4 kan kijken. Maar dat is dan te Kirchberg, Luxemburg en niet bij het Hilversumse Mediapark!

De publieke omroep als betaaltelevisie via satelliet en ether is met andere woorden vanuit deze redeneringen onwenselijk, nog los van het gegeven dat met invoering van betaling voor Nederland 1, 2 en 3, RTL 4, RTL 5, SBS 6, Net 5, TMF en Veronica/Fox Kids op satelliet meer dan 460.000 huishoudens waarschijnlijk niet al te vrolijk zullen worden van dit soort intenties. Kortom: RTL Nederland, NOS, SBS Broadcasting BV: lost u het samen met Canal Digitaal Satelliet onderling op zonder de kosten bij de kijker neer te leggen die u niet als klant beschouwt.

VRT-RVi wordt opgeheven….

De VRT stopt per 26 maart met haar internationale radio-omroep Radio Vlaanderen internationaal (VRT-RVi). De voorganger van VRT-RVi ging in mei 1934 officieel van start en werd in 1992 omgedoopt in de huidige omroepnaam. VRT-RVi zendt uit op de middengolf (1512 kHz), kortegolf en satelliet (Astra 1 en Hotbird met twee zenders: RVi 1 en RVi 2).

De omroep produceert dagelijks uitzendingen in het Engels, Frans en Duits naast Nederlandstalige uitzendingen. De VRT kondigde aan dat de kortegolfuitzendingen per maart 2005 alleen nog voor Zuid-Europa zullen voortbestaan. VRT-RVi zal vanaf dan onder de naam VRT-Internationaal voortbestaan om ‘grotendeels’ overnames van de reguliere VRT-netten (VRT Radio 1, VRT Radio 2, VRT Klara, VRT Studio Brussel en VRT Radio Donna) uit te zenden. De VRT gaat voor internationale doeleinden op internet wel tekstuele samenvattingen in het Engels, Frans en Duits brengen van het Vlaamse nieuws. VRT-RVi heeft zich altijd opgesteld als ‘kleine’ wereldomroep, en speelt in de wereld een kleine rol van betekenis in tegenstelling tot het te Hilversum gevestigde Radio Nederland
Wereldomroep. Met het einde van de (eigen) VRT-RVi-uitzendingen volgt de VRT de tendens die al eerder door internationale radio-omroepen als de Franstalig Belgische RTBF, ORF en SSR SRG Idée Suisse zijn ingezet. Bij deze omroepen zijn ook de internationale uitzendingen vervangen door de nationale uitzendingen op satelliet al dan niet aangevuld met kortegolf.

Meer informatie is te vinden in het schrijven van VRT-RVi

Wild FM: scherpe randjes!

In tegenstelling tot wat DutchMedia eerder meldde, zal Wild FM geen rock-format krijgen. Volgens Koen van Tijn was dit schertsend/ironisch gezegd tijdens de presentatie van de Algemene Programmaraad Amsterdam (APR) in reactie op alle urban-radio initiatieven.

Wild FM zal een wilde muziekuitstraling moeten krijgen met ‘scherpe’ muziekrandjes om de doelgroep 15 tot 35-jarigen in Noord-Holland aan te spreken. Daarbij zal urban-muziek een nadrukkelijke rol spelen, en zal muziekonderzoek onder de doelgroep uit moeten maken welke muzieksoorten gedraaid zullen worden. De gepresenteerde uitzendingen zullen medio december starten. Daarbij zal het algehele management-team zelf ook programma’s maken: het gaat om Koen van Tijn, Dave Leusink (creatief directeur) en Lucas Degen (producer).

Ook eigenaar Erik de Vlieger zal zelf een talkshow op zondagmorgen maken. Koen van Tijn zegt nadrukkelijk op zoek te zijn naar vrouwelijke jocks die hij ruimte wil geven op de zender. Bij de start begin november (die overigens afhankelijk is van de technische realisatie) zal het radiostation non stop zijn. Daarbij is de verwachting dat de zender Purmerend later ‘aan’ zal gaan, terwijl de FM-zenders te Amsterdam, Haarlem en Alkmaar wel vanaf de start zullen draaien. Wild FM zal gebruik maken van de ‘oude’ studio van Colorful Radio die tot eind vorig jaar onder het beheer van Erik de Vlieger viel.

Peter Dirks oordeelt over opvolgers….!

Peter Dirks, voormalig lid van de Raad van Bestuur van de NOS heeft in een rapport samen met C.D. Hoogendijk een (negatief) oordeel geveld over de manier waarop in de publieke landelijke omroepsector met bezuinigingen wordt omgegaan. Dit blijkt uit een geopenbaard ‘Quick Scan’ rapport dat naar de Tweede Kamer is verstuurd. Het is opvallend dat Dirks de opdracht van de Staatssecretaris van OC&W (Medy van der Laan) kreeg én aanvaarde om over zijn opvolgers te oordelen alsmede door hem aangestelde personen (waaronder netcoördinator Joop Daalmeijer). Dirks had tot voorjaar 2003 de zakelijk/financiële portefeuille binnen de Raad van Bestuur van de NOS die thans valt onder de verantwoording van Cees Vis die door Dirks/Hoogendijk is geinterviewd voor het rapport.


Het rapport is op te halen bij de site van het ministerie van OC&W door hier op te klikken
alsmede
de bijgevoegde brief van staatssecretaris Van der Laan.

(mede nav een bericht van Villamedia)

Fahrenheit 9/11 op ProSieben, Canal+ Espana & ORF1

Michael Moore’s Fahrenheit 9/11 is weliswaar in de Verenigde Staten niet te zien op televisie voor de presidentsverkiezingen; in Europa zal dat wèl het geval zijn. Als eerste zal betaaltelevisiezender Canal+ Espana op 25 oktober de filmdocumentaire tonen voor haar 1,9 miljoen abonnees in Spanje. Op 1 november zal de publieke Oostenrijkse zender ORF 1 de documentaire eveneens tonen. De Duitse commerciële zender ProSieben zal de documentaire voor het eerst ongecodeerd tonen voor een ieder die de Astra 1 satelliet kan ontvangen op 1 november om 20:15 uur. Op ProSieben zal de film worden ondertiteld en in de originele taal worden vertoond. Dit blijkt uit de programmagids van ProSieben die melding maakt van ‘undertitel’.