Andere topstructuur NOS

De regering heeft een wetsvoorstel ingediend die de topstructuur van de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) drastisch wijzigt. Hierdoor verdwijnen de voorzitters uit het hoogste orgaan van de publieke landelijke omroeporganisatie.

In de voorstellen, waarvan de uitwerking pas openbaar wordt zodra deze naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, zullen de netbesturen worden afgeschaft. De voorzitters van de publieke omroepverenigingen zullen in een ‘College van Omroepen’ komen. Volgens een regeringsverklaring krijgt de Raad van Bestuur ‘een heldere regierol bij de programmering op de netten.’ De ingangsdatum voor de nieuwe bestuurs-structuur is september 2005. De nieuwe Raad van Toezicht zal kleiner worden qua samenstelling en louter uit ‘onafhankelijke’ leden bestaan die door staatssecretaris/minister worden benoemd. Nu zijn de ‘onafhankelijke’ leden die door de staatssecretaris/minister zijn benoemd (oud-)politici van de partijen die de afgelopen twintig jaar in de regering zetelden (D66, CDA, VVD en PvdA). De Raad van Bestuur wordt op dit moment benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht, waarbij de Staatssecretaris/minister het laatste woord hierover heeft. De huidige en voorgaande voorzitters van de Raad van Bestuur zijn overigens van uitgesproken politieke kleur (tot 2003 Wolffensperger, D66; nu Bruins Slot, CDA). De Raad van Bestuur van de NOS benoemt overigens ook de (programma)directie van NOS-Radio & Televisie waaronder o.a. het NOS-Journaal, Studio Sport, NOS Radio 1 Journaal en NOS Actueel vallen. Uit de tekst van de wetsvoorstellen kan pas blijken hoe de staatssecretaris invulling geeft aan de term ‘onafhankelijk’.

De Raad van Toezicht bestaat nu uit zes direct door de staatssecretaris/minister benoemden. Het gaat om voorzitter Wim Meijer (PvdA), Ferry Houterman (VVD), Dirk Theodoor Kuiper (CDA), Eberhard van der Laan (PvdA), Febe Deug (Ondernemingsraad-aanbeveling) en Boele Staal (D66). Ook Roger van Boxtel (D66) en Jacob Kohnstamm (D66) zetelen namens resp. de NPS en de 39F-zendgemachtigden in de Raad van Toezicht. Ook EDUCOM heeft een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht. De acht publieke omroepverenigingen hebben daarnaast nu thans hun eigen voorzitters als leden van de Raad van Toezicht.

Zie ook regeringsverklaring

FunX: Colorful-zaak ‘flauwekul’; FunX Plus 22-10

FunX noemt het verbod op de uitzendingen voor Colorful Radio ‘flauwekul’ er op wijzend dat de commerciële omroep een publieke zender uit de lucht haalt. Dit zegt directeur Willem Stegeman van de publieke Randstedelijke stadsjongerenzender FunX. Colorful Radio was met de NOS inmiddels in verregaande gesprekken geraakt over het leveren van (een) FunX-programmablok(ken) die op Colorful Radio zouden worden uitgezonden.

Stegeman blijft er wel op wijzen dat het ‘moeilijk uit te leggen is dat twee publiek gefinancierde toko’s dezelfde doelgroep najagen’, maar noemt het te toevallig dat juist Radio 538 (VRON) zeer kort na de overname van Colorful Radio door de NOS met een urbankabelradiostation (Juize FM) is gestart. FunX is als lokale publieke nevenradiozender voor stadsjongeren een succes gebleken en bestaat sinds 2002 in de vier grote Randstad-steden via de FM-ether en kabel. De FunX-directeur wijst er ook op dat in de mediapolitiek keer-op-keer op instigatie van belanghebbenden de rechter dit veelal bepaalt in plaats van politici die in de ogen van Stegeman nalaten een adequaat beleid te voeren met correcte regelgeving. In het geval van Colorful Radio was het begrip nevenactiviteit niet uitgewerkt.

FunX Plus: 22 oktober start…

FunX start op 22 oktober met haar landelijke internetzender FunX Plus. Zoals eerder aangekondigd is dit een extra versie bedoeld voor jongeren die niet in de Randstad/vier grote steden wonen. FunX Plus zal ook als kabelsignaal worden aangeboden aan kabelaars. FunX zal meewerken aan distributieverzoeken, maar zal deze zelf niet actief propageren, volgens eigen zeggen om organisatorische capaciteitsproblemen, maar ook om niet in de discussie te willen belanden over het op ‘te grote voet’ willen leven. Inmiddels werkt FunX samen met AT 5 alsmede het NOS Journaal die voor bepaalde berichtgeving een werkplek bij FunX onderbrengt.

11 november einde Colorful Radio?

De Amsterdamse voorzieningenrechter heeft inmiddels bevolen dat de NOS uiterlijk donderdag 11 november ‘de uitzending en exploitatie van het radiostation, thans bekend onder de naam Colorful Radio, onder welke naam dan ook te staken en gestaakt te houden’ op straffe van een boete van 50.000 euro per dag oplopend tot maximaal 2 miljoen euro.

Dit inzake een kwestie die de Nederlandse Vereniging van Commerciele Radio (NVCR), Sky Radio Ltd, VRON (Radio 538), Noordzee FM (Publimusic), RTL FM, Yorin FM, ID&T Radio, BNR Nieuwsradio, Arrow 90.7 FM, Arrow Rock Radio en Radio 10 Gold aanhangig hebben gemaakt tegen de NOS en NPS.

Het Commissariaat voor de Media had de NOS-nevenactiviteit Colorful Radio al tot twee keer toe strijdig met de Mediawet verklaard. Dankzij een schorsing van staatssecretaris Medy van der Laan (D66) kon de radiozender blijven uitzenden. De gezamenlijke commerciële radiostations betoogden (met succes) dat de schorsingsbevoegdheid van Commissariaats-beslissingen niet bedoeld zijn voor het ‘creeren’ van tijd om een oplossing te vinden voor problemen bij alle publieke zenders. De NVCR betoogde daarbij dat ‘luisteraars worden weggetrokken van de andere zenders die daardoor (reclame-)inkomsten kunnen mislopen. Volgens de rechter heeft de staatssecretaris de schorsing niet ingesteld op basis van onjuiste juridische gronden. Bovendien is volgens de rechter niet vast komen te staat dat Van der Laan’s uitgangspunten van een versterking van de publieke omroep met een programmering voor migranten bereikt wordt met de overname van Colorful Radio.

Op basis van de Commissariaat-uitspraak (Colorful Radio wordt als algemene jongerenzender beschouwd die niet bedoeld is als neventaak) en het doorkruisen van de Staatssecretaris, heeft de rechter uiteindelijk besloten de uitzendingen te laten staken.

WESTERHOF: spoedappèl en nieuw format!?

Jan Westerhof, die mede namens zendercoördinator Florent Luyckx spreekt, stelt in een reactie dat gekeken wordt naar mogelijkheden om in spoedappel te gaan tegen de beslissing. ‘Er zitten aanknopingspunten in’. Daarnaast denkt Westerhof aan het indienen van een nieuwe aanvraag voor een nevenactiviteit bij het Commissariaat voor de Media met een ‘nieuw format’ die op Colorful Radio binnen vier weken kan worden doorgevoerd. De staatssecretaris kan volgens Westerhof door deze beslissing het originele Commissariaats-besluit niet meer vernietigen. Welk ‘nieuw’ format Westerhof bedoeld, kan deze nog niet uitleggen omdat deze nog in de maak is.

Martin S. Banga (NVCR/Sky Radio) zegt dat overduidelijk is dat Colorful Radio in geen enkele vorm meer kan uitzenden na 11 november. Westerhof bestrijdt dit omdat volgens hem de uitspraak is gedaan op basis van het huidige format en het Commissariaat voor een ander format een nieuw oordeel kan vellen. Bovendien stelt Westerhof dat het graag andere publieksgroepen wil bedienen op de bestaande hoofdtaakzenders (Radio 1-2-3FM-4-747AM) niet bediend worden. De zendercoördinator zegt dat ook voor DAB- en kabeldoeleinden nog nagedacht wordt over andere formats. Een radiozender met het Nederlandse lied behoort tot de opties als nieuwe nevenactiviteit. Banga reageert met de mededeling dat het einde zoek is met de opmerking dat een publieke Sky Radio en publieke BNR Nieuwsradio dan ook in het verschiet liggen….

MTV/TMF/Nickelodeon in 2005 weg uit Bussum!

MTV Networks BV vertrekt volgend jaar zeker uit Bussum. Dit bevestigt woordvoerster Michelle Mulder naar aanleiding van berichtgeving in het Rotterdams Dagblad. Volgens Mulder staan alle opties nog open, maar is zeker dat het bedrijf in de Randstad in een grote stad gevestigd zal worden. Het Rotterdams Dagblad berichtte dat het bedrijf inmiddels twee gesprekken met het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam heeft gevoerd om te kijken naar mogelijkheden op het ‘Lloydkwartier’, waar nu o.a. het hoofdkantoor van FunX en de de lokale omroep Rotterdam gevestigd zijn. Michelle Mulder stelt dat ook met de gemeente Amsterdam gesproken wordt over mogelijkheden voor een vestiging, aangezien het bedrijf vrij forse behuizingsmogelijkheden zoekt. MTV, TMF, Nickelodeon en het nog in Hilversum gevestigde The Box vallen onder de verantwoordelijkheid van MTV Networks BV. MTV Networks BV was tot aan de overname van TMF in 2002 jarenlang met haar kantoor in Amsterdam gevestigd. Volgens Mulder speelt de woonplaats van de directieleden niet primair een rol voor de keuze. Algemeen directeur Dan Ligtvoet woont in Alphen a/d Rijn; Joris van Heukelom, ‘director Content & Marketing’ woont in Amsterdam, net als woordvoerster Mulder. De verhuizingsbeslissing zal begin 2005 worden genomen door de MTV Networks BV-directie in overleg met MTV Networks Europe te Londen waana nog voor eind 2005 het bedrijf zal moeten zijn verhuisd uit de aloude Bussumse Studio Concordia.

X-Zone stopt ermee: vervanging Spice Platinum

Canal+ Entertainment Holland BV stopt per 1 november met de erotische zender X-Zone. Deze zender wordt als betaaltelevisieoptie (van 22 tot 06 uur) via satelliet aangeboden via Canal Digitaal Satelliet (CDS) en voor ‘business-to-business’ horecagelegenheden (24 uur per dag).

De nieuwe eigenaren van Canal+/Canal Digitaal Satelliet zien geen mogelijkheden om X-Zone succesvol in het concurrentieveld van erotische zenders te opereren. De zender wordt ook aangeboden via Telenet/Canal+ Vlaanderen en vanuit Brussel uitgezonden met een Nederlandse uitzendlicentie waarbij volgens operationeel CDS-directeur Kees Färber ook rekening gehouden werd met de Vlaamse wensen. Volgens Färber ‘sluit de vervangende zender Spice Platinum beter aan’ bij de ‘de Nederlandse markt’ met een meer ‘internationaal aanbod’. Spice Platinum is een kanaal dat in handen is van Playboy TV International en dankzij de liberale Nederlandse regelgeving opereert met een Nederlandse uitzendlicentie als een pan-Europees kanaal.

Greenfield Capital Partners en Airbridge Holding namen het betaaltelevisiebedrijf per 1 september over. X-Zone startte begin oktober 2000 met haar uitzendingen en omvat vooral erotische films die in dezelfde lijn liggen als bij Canal+ premium ‘s nachts worden uitgezonden.

Voor de bestaande X-Zone abonnees bij CDS zal Spice Platinum de plek innemen van X-Zone. Daarbij zal de zender per 1 november 24 uur per dag te zien zijn. Volgens Färber was het op uitdrukkelijke wens van Canal+ te Parijs dat X-Zone niet 24 uur per dag beschikbaar was. Voor Spice Platinum geldt dat kindersloten bestaan opdat kinderen de zender niet ongewenst te zien krijgen. De minimumprijs voor het erotische aanbod (19,95 euro per maand inclusief basisabonnement) blijft gelijk. Over de soms extremere content die Spice Platinum ten opzichte van X-Zone uitzendt, stelt Färber dat ‘dit meegenomen wordt en gekeken hoe dit in de markt valt’. Overigens is Spice Platinum via Digitenne/KPN voor een veel lagere prijs beschikbaar, terwijl via de kabel – net als bij CDS een hogere prijs gevraagd wordt.

Einde Irdeto1 op satelliet op 1 maart 2005

Canal Digitaal Satelliet (CDS) heeft aangekondigd per 1 maart 2005 te stoppen met het uitzenden in de Irdeto1-codering van het semi-gratis satelllietpakket. Irdeto-2 en Mediaguard 2 zullen als codering na 1 maart in gebruik blijven. De Irdeto-1 codering is sinds de start van digitale satelliet-televisie in Nederland in 1996 in gebruik. Het is onduidelijk hoeveel huishoudens op dit moment de Irdeto-1 smartcards nog gebruiken: schattingen lopen uiteen van 100.000 tot 160.000 huishoudens. De overige huishoudens gebruiken de Mediaguard2-codering en een klein gedeelte met betaald abonnement Irdeto2. Het gecodeerde semi-gratis satelliet-aanbod bestaat uit Nederland 1, 2, 3, RTL 4, RTL 5, SBS 6, Net 5, Veronica/Fox Kids, TMF, Radio 2, 3FM en 4.

CDS wil pas eind dit jaar aankondigen welk aanbod gedaan zal worden voor de Irdeto1 kijkers en laat in het midden of daar kosten voor kijkers mee gemoeid zullen zijn. Het overgangsproces tot uitfasering van Irdeto1 zal in januari en februari 2005 plaats vinden. Volgens operationeel CDS-directeur Kees Färber is er zeer bewust voor gekozen om nu de datum van 1 maart 2005 bekend te maken omdat zo voorkomen wordt dat er nog langer ontvangers met illegale oplossingen worden aangeboden aan consumenten. Het aanbieden van een aanbod voor de bestaande Irdeto-1 base is volgens Färber afhankelijk van allerlei partners, waardoor dit nog niet uitgekristaliseerd is.

CDS is een van de laatste satellietoperators in de wereld die nog gebruik van de door piraterij en hacking veel geplaagde Irdeto-1 codering. Circa twee jaar geleden werd om soorteglijke redenen van piraterij Mediaguard1 omgeschakeld naar Mediaguard2. Daarbij werden de Mediaguard-satelliethuishoudens kosteloos voorzien van een nieuwe smartcard. In totaal zijn er meer dan 581.000 satelliethuishoudens.

Overname Viva Media AG / MTV geslaagd: en De Mol?!

Viacom Holdings Germany LLC heeft bekend gemaakt inmiddels 97,82 % van muziekzenderbedrijf Viva Media AG te bezitten. Daarmee is het overnamebod op 100 % van de Viva Media AG aandelen voor Viacom/MTV geslaagd. Na de eerste ronde verkreeg Viacom/MTV 87,73 % van de aandelen. John de Mol’s Talpa Beheer BV had circa 8 % van Viva Media AG in handen. Getuige de bekendmaking heeft De Mol zijn aandelen vermoedelijk volledig van de hand gedaan. De Mol speelt in Nederland dankzij een overeenkomst met Nickelodeon een blijvende partner-rol voor MTV Networks BV dat inmiddels met vier zenders actief is in de Nederlandse markt (MTV, TMF, The Box en Nickelodeon). De waarde van het 8 % De Mol-belang is omgerekend circa 24.706.063 euro uitgaande van het 12,65 euro bod per aandeel.

Viva Media AG bestaat uit de Nederlandse zender The Box, de Duitse zenders Viva, Viva Plus (51 %) en een Zwitserse, Hongaarse en Poolse versie van Viva alsmede het televisieproduktiebedrijf Brainpool. MTV is in al deze regio’s dominant met haar muziekale zenders. MTV/Viacom is van plan om een zogeheten ‘squeeze out’ procedure te volgen zodat deze ook de resterende 2,18 % van Viva Media AG verkrijgt. Hiervoor moet een speciale aandeelhoudersvergadering van Viva Media AG belegd worden, die nog dit jaar verwacht wordt. Ondertussen kan het integratieproces van de MTV- en Viva-zenders (waaronder The Box) van start gaan….


KRO/NOS/Volkskrant/VVD Polemiek!?

Een vrij heftige polemiek is ontstaan tussen de KRO, de Volkskrant, de NOS en de VVD. Maud Effting zette met het artikel onder de naam ‘KRO wil van commerciëlen zendtijd kopen’ de toon door te stellen alsof de Katholieke Radio Omroep volgend jaar zendtijd zal inkopen bij RTL of SBS ‘als de omroep binnen het bestel onvoldoende aan zijn trekken komt’.

Op de weblog van mediadirecteur Ton Verlind waarnaar de KRO-persvoorlichting officieel verwijst, stelt Verlind dat ‘het nieuws zeer is gecondenseerd en voorzien van sterke eigen accenten weergegeven.’

Daarbij nuanceert Verlind zijn uitspraak door te schrijven dat ‘waar het niet mogelijk is de missie van de KRO-organisatie ten volle binnen de huidige radio- en tv-zenders waar te maken, naar andere mogelijkheden gezocht zou moeten worden. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan het benutten van internet (themakanalen). En ultiem zou het OOK kunnen dat de Vereniging KRO zendtijd koopt, gesteld dat de KRO een belangrijke taak binnen het bestel niet kan uitvoeren.’ Daarnaast stelt Verlind dat in de eerste helft van 2005 voor de KRO concepten zal ontwikkelen waarin vanuit haar ‘maatschappelijke opdracht’ inhoud wordt gegeven aan haar ‘missie’, waarbij programma’s zo ontwikkeld worden dat ze passen ‘binnen de doelstellingen, kwaliteitsnormen en publieksgroepen van Nederland 1 en de radiozenders.’ Daarnaast stelt Verlind dat ‘als het nodig is’ het moet kunnen om in het belang van de ambitie ‘onorthodoxe middelen te gebruiken’.

Op basis van het in de optiek van de KRO-mediadirecteur ‘zeer gecondenseerde’ artikel, heeft woordvoerder Jeroen Wassenberg namens de Raad van Bestuur van de NOS gereageerd met de mededeling dat uitzenden via commerciële omroepen voor publieke omroepverenigingen ‘formeel niet kan’, het een ‘schril licht werpt op de erkenningsaanvraag’ die de KRO heeft gedaan voor verlenging van haar erkenning en tevens een loyaliteitsvraag neerlegt. Ook constateert Wassenberg dat het met deze soort berichtgeving zou lijken alsof het ‘chaos’ is, terwijl dat niet het geval is.

VVD-kamerlid Fadime Örgü heeft op basis van het door Verlind bestreden Volkskrant-artikel kamervragen gesteld en zei ‘blij verrast’ te zijn dat de KRO zonder overheidsfinanciering ‘kwaliteitsprogramma’s’ kan uitzenden. Örgü vraagt de staatssecretaris van OC&W in kaart te brengen hoe de geldstromen van de KRO lopen en vraagt zich daarbij af of deze voldoen aan de ‘Europese Transparantierichtlijn’ en inzicht in het eigen vermogen van de KRO. De VVD-mediawoordvoerster stelt verder dat als de KRO bij derden zou uitzenden, de financiering van de KRO omlaag kan als zou blijken dat met eigen middelen programma’s kan uitzenden ‘die de missie van de KRO raken’. Tevens vraagt Örgü zich af of er uberhaupt controle mogelijk is vanuit Nederland indien de KRO bij bijv. RTL 4 of RTL 5 (Luxemburgse zenders) haar programma’s zou uitzenden, gezien hun niet-Nederlandse status én wordt gevraagd of de individuele programmareserves voor omroepverenigingen ‘een indicatie vormen van overcompensatie van de openbare dienst en dus als eerste in aanmerking komen voor terugbetaling aan de staat’ in het kader van uitspraken van Eurocommissaris Monti. De KRO en de NOS wilden vooralsnog niet reageren op de vragen van de VVD. De polemiek in de publieke opinie is echter wèl hevig van start gegaan!….

Het Volkskrant/Maud Effting artikel is door hierop te klikken te lezen (registratie benodigd!)
De weblog van Ton Verlind is te lezen door hierop te klikken
De vragen van Fadime Örgü zijn te lezen door hierop te klikken


Uit sommige berichten in bepaalde media lijkt het alsof CNN Türk nog niet te ontvangen zou zijn geweest in Nederland en voor het eerst (tegen betaling) beschikbaar komt. Niets is minder waar! CNN Türk is sinds haar start ongecodeerd op satelliet beschikbaar geweest. Op de toepasselijke satellietpositienaam Eurasiasat 1/Turksat 1C is CNN Türk vrij te ontvangen op 11804 GHz V Symb.Rate 24444 FEC 5/6. Op deze satellietpositie zijn ook zenders als TRT 1-2-3-4-TRT Int, TGRT, Kanal D, Viva, Gala, ATV, Star TV, Kral TV en nog vele andere zenders vrij (digitaal) beschikbaar net als CNN Türk Radyo. Gezien interesse vanuit Turkse bevolkingsgroepen in (directe) satellietontvangst, biedt de kabel slechts een beperkt aanbod voor deze groep waarbij in tegenstelling tot satellietontvangst een abonnementstarief gevraagd wordt.

CNN Türk is NIET de enige zender met een internationale partner, ondanks dat Turner dat in Nederland claimt. CNBC-E is een Turkse zender die als een Turkse versie van CNBC samenwerkt met de voormalige zender Kanal E.

Overigens is CNN Türk evenmin de enige nieuwszender die 24 uur in de ‘lokale’ taal uitzendt buiten de Verenigde Staten. CNN+, de Spaanstalige zender van Sogecable (Canal+ Espana) en Turner Broadcasting in Spanje is soortgelijk van opzet…

Voorbeeld doet volgen: Multikabel….

Multikabel zal per 1 januari 2005 haar tarieven verhogen voor haar standaardpakket van 13,50 euro per maand naar 14,85 euro per maand. Daarmee volgt Multikabel de prijsstellingen van collega-kabelaars UPC en Casema die elk eveneens een prijsstelling van circa 15 euro hanteren voor hun standaardpakket (Casema per januari 2005).

In navolging van CAIW en Casema heeft Multikabel besloten haar gedigitaliseerde basisaanbod van circa 40 televisiezenders kosteloos aan te bieden. Nu is het Multikabel Digitaal pakket alleen nog tegen betaling van 9.95 euro beschikbaar in een totaalpakket waar ook 40 extra zendrs worden aangeboden. Multikabel stapte in navolging van Casema en Essent Kabelcom eerder dit jaar over op een verkoopmodel, waarbij klanten zelf hun digitale kabelontvangers dienen te kopen. Het digitale betaalpakket van Multikabel telt tot nu toe circa 6154 abonnees op zo’n 316.000 analoge klanten. Multikabel is de vierde exploitant van Nederland en is alleen in Noord-Holland actief buiten de grote steden.