All posts by blog

Ziggo-woordvoerder: nog ‘onderhandeling’ over uitzending TLC; folder kondigt komst TLC aan

De grootste kabelexploitant van Nederland, Ziggo is nog in onderhandeling met Discovery Networks over de uitzending van TLC. Dit meldt Eric van Doeselaar, woordvoerder van Ziggo desgevraagd aan DutchMedia. Volgens Van Doeselaar is er nog geen accoord over de uitzending. Jochem de Jong, directeur van Discovery Networks Benelux zegt desgevraagd tegenover DutchMedia dat zijn bedrijf ervanuit gaat dat TLC nagenoeg overal te zien zal zijn waar Animal Planet thans te zien is. “Er lopen nog wel gesprekken die afgerond moeten worden, maar wij gaan er vanuit dat er geen belemmeringen zijn. We zijn vorig voorjaar begonnen met het presenteren van het merk aan distributeurs,” aldus De Jong. Opvallend is dat Ziggo in een nieuwe folder voor abonnees die de nieuwe pakketindeling van Ziggo weergeeft, die volgende week verspreid zal worden, de zender gewoon is opgenomen. TLC zal per 4 juli op van 18 tot 02 uur uitzenden op het kanaal van Animal Planet. TLC zal als general entertainmentzender voor vrouwen van 20 tot 49 jaar lifestyle en non-fictie entertainment uitzenden.

PvdA wil bij wet analoge basispakket op de kabel laten wederverkopen; marktanalyse OPTA volgende week

De PvdA wil middels een wetswijziging het analoge basispakket op de kabel op ‘groothandelsniveau’ tegen kostengeoriënteerd tarief ter beschikking laten stellen voor wederverkoop. Dit blijkt uit een door PvdA-kamerlid Martijn van Dam ingediend amendement bij de behandeling van een wijziging van de Telecommunicatiewet. Het amendement voorziet er in dat de regering regels kan opstellen middels een Algemene Maatregel van Bestuur.

De OPTA (Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit), toezichthouder voor onder andere de televisiedistributiemarkt, is bezig met een nieuwe marktanalyse nadat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) de oude marktanalyse vernietigde. In die marktanalyse stelde OPTA dat kabelaars Ziggo en UPC het analoge kabelaanbod dienden aan te bieden aan derden die dat opnieuw konden verkopen.

PvdA-kamerlid Martijn van Dam heeft overigens ook een amendement ingediend om de verzwaarde motivering die OPTA dient te plegen, te schrappen. Volgens het amendement is ‘de afgelopen jaren gebleken dat deze verzwaarde motiveringsplicht OPTA belemmert haar toezichthoudende taak ten gunste van de belangen van de consument en de eerlijke marktwerking uit te voeren.’ De verwachting is dat volgende week over de amendementen gestemd zal worden.

De OPTA zegt niet vooruit te willen lopen de nieuwe marktanalyse aangaande de televisiedistributiemarkt naar verwachting volgende week zal verschijnen.

Commissariaat voor de Media: RTL overschrijdt Mediawet; toestemming erotische zender iets strenger

RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL 8 hebben in 2010 de reclamemaxima per uur diverse malen overschreden. Dit schrijft de Nederlandse toezichthouder het Commissariaat voor de Media in haar jaarverslag 2010. Het commissariaat voor de Media is niet bevoegd formeel toezicht te houden op de op Nederland gerichte RTL-zenders, aangezien deze met Luxemburgse uitzendlicenties werken. Sinds enkele jaren monitort het Nederlandse Commissariaat voor de Media de programma’s van RTL Nederland en ‘rapporteert’ deze aan de Luxemburgse regering. In Luxemburg bestaat er overigens geen onafhankelijk toezicht en geen sanctieprocedures ten aanzien van overtredingen van de (Luxemburgse) Mediawet.

Achtergrond van de rapportage van het Commissariaat voor de Media is dat deze een gelijkwaardig speelveld van de op Nederland gerichte stations wil bevorderen. RTL is in Nederland met 41,2 % van de televisiereclame-omzet en een 24 uur-kijkersmarktaandeel (6+)  van 24,6 % (2010) de grootste commerciele televisiespeler. Het Commissariaat voor de Media stelt in haar jaarverslag dat de Luxemburgse regering overweegt de mediawet in Luxemburg te wijzigen opdat er financiele sancties mogelijk worden ten aanzien van overtredingen. De Luxemburgse regering die zelf verantwoording draagt voor het toezicht, is echter nauw betrokken bij RTL Group, de meerderheidsaandeelhouder van RTL Nederland. Bij de licentieverlening is tot aan 2020 afgesproken dat Luxemburg bij RTL Group een waarnemend regeringscommissaris bij RTL Group levert en een overeenkomst aangaande de verzorging van uitzendingen ten behoeve van Luxemburg, waarbij ook werkgelegenheid in Luxemburg is afgesproken vanuit RTL Group. Het commissariaat voor de Media zegt door te gaan met rapporteren aan Luxemburg. Het is voor het eerst dat het Commissariaat voor de Media zelf overtredingen aangaande RTL-zenders rapporteert.

De toesteming voor het verkrijgen van een licentie voor erotische zenders vanuit Nederland is iets strenger geworden. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Commissariaat voor de Media. Buitenlandse toezichthouders waaronder de Britse OFCOM hebben zich af en toe beklaagt over de utzendingen van met name erotische zenders die een Nederlandse uitzendlicentie gebruiken, met name in verband met ‘schadelijkheid’ voor minderjarigen en het NICAM/kijkwijzer-systeem. In de optiek van het Commissariaat is in ‘beginsel volstrekt irrelevant’ of aanbod op Nederland of een ander EU-land is gericht. Het Commissariaat is begonnen met ‘locatieonderzoek’ waarbij gecontroleerd wordt of de ‘samenstelling van het media-aanbod ook daadwerkelijk op het Nederlandse hoofdkantoor geschiedt en of daar ook een aanzienlijk deel van het personeel werkzaam is.’ Ook worden nieuwe voorwaarden gesteld zoals informatie over de start en de gelegenheid voor het Commissariaat voor de Media om de uitzendingen te kunnen volgen. Voorheen was dit niet het geval waardoor het Commissariaat de uitzendingen waar ze toezicht op behoort te houden, niet kon volgen en alleen achteraf op kon vragen. Nieuwe aanvragen moeten ‘overtuigend’ aantonen of schadelijk materiaal (lees erotische uitzendingen) afdoende is afgeschermd als het alleen ‘gecodeerd’ is. Ook wordt nagegaan of een aanbieder eerst elders ‘tevergeefs’ een aanvraag heeft ingediend.

BVN: toekomst onzeker vanaf 2013

De toekomst van de internationale Nederlandstalige publieke zender BVN lijkt onzeker vanaf 2013. Op een begroting van 4,3 miljoen euro valt per 1 januari 2013 1,7 miljoen euro weg. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft formeel aan de stichting BVN aangekondigd te stoppen met haar financiering. BVN bestaat bij de gratie van de (financiële) participatie van Radio Nederland Wereldomroep (1,4 miljoen euro), de NPO en de Vlaamse Gemeenschap (1,2 miljoen). 2,1 miljoen euro gaat op aan de huur van satellietruimte om de zender te distribueren; verder moet BVN betalen voor de eindregie (665000), beperkte (in)directe produktiekosten (343000) en personele kosten (529000) en overige kosten. Na een verlies in 2009, draaide BVN in 2010 een positief exploitatieresultaat van 117000 euro, zo blijkt uit een aan DutchMedia verstrekte jaarrekening van BVN.

NPO-woordvoerder Bart Jochems zei desgevraagd tegen DutchMedia dat de vraag over het bestaansrecht van BVN niet ter discussie staat, maar dat zodra de beurs dicht wordt geknepen richting de Nederlandse Publieke Omroepen, de discussie opkomt over de dingen die je wel en niet moet financieren. Volgens Jochems geldt dat ook voor andere clubs. “Het is beter dit zo vroeg mogelijk te melden, dan kan BVN daar al rekening mee houden. Intern moet bij de NPO ook gesneden worden. Ook bij zaken die zinvol zijn.” Jan Hoek, voorzitter van BVN en algemeen directeur van RNW die de operatie BVN uitvoert, zegt dat naar de historie gekeken moet worden met betrekking tot de financiering van BVN. “De NPO heeft (destijds als NOS, red.) extra geld gekregen voor BVN. De vraag is of dit zo wel kan. Den Haag speelt een belangrijke rol. Wat RNW betreft blijft onze rol voor BVN ook in de nieuwe plannen overeind,” aldus Jan Hoek.

RNW staat immers zelf ook onder financiële druk nu de regering wil bezuinigen op de totale publieke omroep en kondigde een eigen voornemen aan de Nederlandse radio-uitzendingen niet langer als prioriteit te willen zien in een discussie over de toekomst van RNW. Daarbij zullen Nederlandstalige uitzendingen alleen nog in een ‘crisiszender en informatievoorziening voor expats’ functie worden ingevuld of door de NOS worden overgenomen. De NPO heeft overigens in relatie tot BVN aangegeven dat de programma’s van Nederland 1, 2 en 3 wel kosteloos beschikbaar zullen blijven voor BVN na 2013. BVN bestaat als BVN sinds 1998 en wordt wereldwijd meestal free to air (kosteloos beschikbaar) uitgezonden via de satelliet; en kent in sommige landen ook (digitale) kabeldistributie al dan niet in pluspakketten.

NBC Universal stopt met Hallmark Channel in Nederland en Vlaanderen

NBC Universal stopt per 20 juli met Hallmark Channel in Nederland en Vlaanderen. NBC Universal stelt in een verklaring een strategische beslissing daartoe te hebben genomen. Hallmark Channel bestaat in Nederland sinds 1997. De eigenaar van de zender is kijkers dankbaar voor de loyaliteit. NBC Universal nam in 2007 Hallmark Channel buiten de Verenigde Staten over. In veel landen is de zender omgevormd tot Diva Universal, Studio Universal of Universal Channel. In juli verloopt het merkenrecht voor NBC Universal, waarna Hallmark zelve opnieuw merkrechthouder wordt van dit zendermerk dat ze in de Verenigde Staten nog exploiteert. In Nederland heeft NBC Universal er voor gekozen om te stoppen met de zender. Marktomstandigheden waaronder distributiemogelijkheden en de positionering hebben deze beslissing vermoedelijk doen nemen. Hallmark Channel zond de afgelopen periode geen nieuwe films uit. De zender stond bekend als kanaal met vooral familiefilms. NBC Universal blijft in Nederland en Vlaanderen actief met de zenders 13th Street Universal, Syfy Universal alsmede E! Entertainment die via de verscheidene digitale pakketten te zien zijn. Hallmark Channel is te zien via de digitale pluspakketten van Ziggo, UPC en Canal Digitaal alsmede kleinere distributeurs.

Rechts tegen links: FM-kavel A8 moet van de tweede kamer alleen jazz/klassiek blijven; geen alternatief/urban

Afgelopen donderdag heeft de Tweede Kamer een op initiatief van GroenLinks ingediende motie om het te verdelen FM-kavel A8 ook voor stijlen urban en alternatief verworpen. De motie van kamerlid Braakhuis stelde dat in het commerciële landelijke FM-domein genres als urban ontbreken en verzocht daarbij de clausulering van A8 in te trekken en uit te breiden met ‘urban en alternative’. Opvallend was dat bij de stemming de Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie, D66, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren voorstemden, terwijl een meerderheid bestaande uit VVD, CDA, PVV en SGP de motie verwierp.

Indien het FM-kavel A8 zou worden herbestemd en ook urban en/of alternatieve muziek mogelijk zou maken binnen een clausulering dan zou dit met name ten behoeve van Kink FM ten voordele kunnen komen, waarvan eigenaar V-Ventures (onderdeel Vereniging Veronica) heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan de verdeling van het A7-kavel, omdat geen economisch rendabele casus te bouwen viel. Het publieke radiostation FunX heeft in februari aangegeven bij het in gevaar raken van een publieke toekomst, niet uit te sluiten commercieel te kunnen gaan in reactie op aankondigingen van interesse daartoe vanuit onder andere Sky Radio Group. Ook het regionaal commerciële Wild FM heeft destijds aangegeven die taken te willen overnemen als commercieel station. Daarnaast zijn er enkele webradio-initiatieven zoals Reflex FM. De door minister Verhagen (CDA) in gang gezette etherverdeling van kavels A7 en A8 heeft met deze stemming een meerderheid-steun van de Tweede Kamer.

Kink FM: geen FM-bod

V-Ventures heeft bekend gemaakt geen bod te zullen doen ten behoeve van haar radiozender Kink FM op het te verdelen A7-kavel Volgens V-Ventures directeur Guido van  is de afgelopen weken met partners bekeken of het mogelijk is om een een economisch rendabele casus te bouwen. Aan de hand van analyses is dit niet mogelijk voor een stand alone radiostastion als Kink FM, aldus Guido van Nispen tegenover DutchMedia. “Die druk op Kink FM leggen kan niet; misschien is dit voor een ander wel terug te verdienen maar uit onze analyses bleek dat dit niet mogelijk is,” aldus Van Nispen. De kosten voor de uitbouw van een FM-netwerk, het exploiteren van de radiozender, het eenmalig box en het licentiebedrag van 17,5 miljoen euro voor 6 jaar zou volgens de eigenaar van Kink FM nooit rendabel zijn. V-Ventures, waar Kink FM onder valt, is de investeringstak van Vereniging Veronica. Kink FM blijft via (mobiel) internet, kabel, satelliet, Digitenne van KPN, IPTV en andere platforms uitzenden. Het radiostation bestaat sinds 1 oktober 1995 en is sinds december 1996 in handen van Vereniging Veronica. Of V-Ventures ten behoeve van het A8-kavel (jazz/klassiek) een bod zal doen, wil Van Nispen vooralsnog in het midden laten. Zijn onderneming is in handen van een radio-uitzendlicentie voor ‘Altijd Klassiek’. Van Nispen ziet overigens de exploitatie van de radiostations Sky Radio en Radio Veronica (waar V-Ventures een belang van 10 % in heeft) anders, aangezien het om een ‘bestaande zenderactiviteiten’ gaat; bovendien wijst Van Nispen erop dat deze slechts een minderheidsbelang daarin heeft (Telegraaf Media Groep NV heeft het controlerende belang).

Talpa: ‘Geen probleem’ betreft belang in zowel RTL als SBS

Talpa Holding NV voorziet geen problemen indien ze zowel in RTL Nederland Holding als Sanoma Images BV (SBS Broadcasting BV) een belang van respectievelijk 26,3 % en 33 % heeft. Volgens Talpa-woordvoerder Thomas Notermans tegenover DutchMedia is het ‘niet de bedoeling’ om het belang in RTL Nederland Holding af te stoten, maar ‘als het moet van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, dan moet het, dat is aan de toezichthouder’.

“Wat ons betreft is er niets aan de hand. Wij blijven zowel producties en formats leveren aan RTL als aan SBS. Dat we daarnaast een belang wensen in beide bedrijven is wat ons betreft geen probleem, we hebben en krijgen geen meerderheidszeggenschap in geen van beide bedrijven,” aldus de woordvoerder van John de Mol’s Talpa. De overeenkomst die Talpa en RTL Group SA destijds sloten sprak van een ‘eerste optie’ als onderdeel van een volume-deal voor alle formats die door John de Mol’s creatief produktiebedrijf ontwikkeld worden. Bij de aankondiging vandaag met betrekking tot de Nederlandse activiteiten van ProSiebenSat.1 Media door Sanoma en Talpa Holding spreekt John de Mol van de mogelijkheid om met Talpa Content en Talpa Producties waarmee deze formats kan ontwikkelen en produceren. Dick Molman. topman van Sanoma ziet in Talpa het bewijs van ‘aansprekende’ tv-formats die van ‘direct belang’ zijn voor het succes van ‘zenders’ waarbij die passen bij de doelstelling om te ‘investeren in de programmering en zo een groter consumentenbereik van SBS te realiseren’, waarbij ontwikkel- en productie know-how van Talpa gecombineerd met de digitale mediakennis van Sanoma, moet zorgen voor een sterkere positie van SBS op het gebied van online.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit zegt de melding vanuit Sanoma en Talpa Holding alsmede ProSiebenSat.1 Media AG af te wachten en die op haar merites te beoordelen zodra dat opportuun is.

Sanoma (67 %) en Talpa Holding NV (33 %) kopen SBS Nederland van ProSiebenSat.1 Media AG

De beursgenoteerde uitgever Sanoma en het mediabedrijf van John de Mol – Talpa Holding NV hebben aangekondigd SBS Broadcasting BV te kopen van ProSiebenSat.1 Media AG. Ook neemt Sanoma deel in een consortium met Corelio en Wouter Vandenhaute en Erik Watte om SBS Belgium NV (VT4/VijfTV) over te nemen. De overnamesom voor de Nederlandse en Vlaamse activiteiten die ProSiebenSat.1 Media AG verkoopt, bedraagt in totaal 1,225 miljard euro. Sanoma investeert in totaal 566 miljoen euro; Sanoma kondigde aan dat voor de transactie voor 859 miljoen euro aan leenfaciliteiten bij banken wordt uitgezet (bonds) waarbij BNP Paribas, ING Bank en Nordea betrokken zijn.

De Nederlandse SBS-activiteiten worden ondergebracht in de nieuwe entiteit Sanoma Images BV waar Talpa Holding NV voor 33 % in zal participeren. Naast Net 5, SBS 6 en Veronica zullen ook de uitgeef-activiteiten van SBS Broadcasting BV, zijnde Veronica Magazine (het grootste weekblad van Nederland) en Totaal TV onder Sanoma Images BV komen te vallen. Sanoma is al de grootste magazine-uitgever van Nederland. Opvallend is dat ProSiebenSat.1 Media heeft aangekondigd dat de productie-activiteiten onderdeel blijven van ProSiebenSat.1 Media, terwijl Sanoma heeft aangekondigd dat deze (SBS Productions) ook onderdeel zijn van de overname. Vermoedelijk gaat hierbij om productiebedrijf Sultan Sushi dat via Red Arrow Entertainment onderdeel is van ProSiebenSat.1 Media.

SBS Broadcasting BV boekte in 2010 een omzet van 316 miljoen euro; SBS Belgium NV en SBS Broadcasting BV samen boekten in 2010 een (pro forma) omzet van 404 miljoen euro met een EBIT (operationele winst voor belasting en rente) van 110 miljoen euro. In totaal telt SBS Broadcasting in Nederland 538 arbeidsplekken. SBS Broadcasting BV is sinds de zomer van 2007 onderdeel van ProSiebenSat.1 Media. ProSiebenSat.1 Media is voor 53 % in handen van de private-equity bedrijven KKR en Permira. Telegraaf Media Groep NV heeft 6 % in handen. Het omzetdeel van Sanoma vanuit Nederland stijgt met de overname naar 30 %, dat is nu 23 %.

Sanoma is al actief met televisie-activiteiten in het thuisland Finland met zenders als 4Nelonen, Jim en Liv alsmede abonneetelevisie-zenders van 4Nelonen. Ook is het in Hongarije actief met de themazenders Story4 en Story5.

Voor de overname van de Nederlandse ProSiebenSat.1 Media AG activiteiten waren eerder partijen als de Telegraaf Media Groep NV en de Persgroep NV (van de familie Van Thillo in Nederland met kranten en Q-Music actief) geinteresseerd in een overname, maar haakten af door een voor hun te hoge prijs. De Telegraaf Media Groep NV heeft een belang van 6 % in ProSiebenSat.1 Media AG, terwijl Cyrte Investments BV meer dan 20 % van Telegraaf Media Groep NV in handen heeft. Cyrte Investments is een investeringsbedrijf waarin John de Mol een essentiele investering heeft gedaan.

Talpa Holding NV die aankondigt 33 % van SBS Broadcasting BV over te nemen, heeft een belang van  26,3 % in de grootste concurrent RTL Nederland Holding (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, Radio 538, Radio 10 Gold, RTL Lounge, RTL Nederland Productions e.d.). RTL Group SA heeft het controllerend belang van 73,7 % in RTL Nederland Holding. Talpa Holding NV en RTL Group SA hebben nog geen aankondigingen gedaan over wat deze nieuwe verhoudingen in de televisiesector voor het belang van Talpa Holding in RTL Nederland Holding betekent. Talpa Holding NV heeft het belang in RTL Nederland Holding sinds oktober 2007. De verwachting is dat RTL Group SA de aandelen aangeboden zal krijgen van Talpa Holding NV.

Overigens dient de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de overname van SBS Broadcasting BV door het Sanoma en Talpa-consortium nog goed te keuren voordat deze mag worden uitgevoerd. Sanoma is de nummer een in de magazines-markt, de nummer twee in de online media-markt en wordt met de overname de nummer twee in de televisiemarkt in Nederland.

In een persverklaring verklaart John de Mol dat de overname voor Talpa de mogelijkheid geeft om diens formats verder te kunnen ontwikkelen en produceren. De Mol ziet daarbij ‘een aantal denkbare combinatie met print en online-titels van Sanoma’. De Nederlandse Sanoma-topman Dick Molman biedt de overname een ‘unieke synergie’, waarbij Sanoma haar ‘digitale kennis en specifieke marketingkennis op diverse terreinen zoals vrouwen, food (culinaire zaken, red.), home deco en automotive’ inbrengt, Talpa programma’s inbrengt en SBS de tv inbrengt. Sanomadenkt dat met de overname een ‘totaalpakket’ voor elk ‘gewenst distributiekanaal’ (televisie, internet, mobiel, tablets en tijdschriften) geboden kan worden voor adverteerders en consumenten.

Volgens Sanoma Media Nederland-woordvoerster Dolly van den Akker  is het de bedoeling dat na overname de Raad van Commissarisen van SBS Broadcasting BV uit 6 personen zal bestaan waarbij Sanoma Media er 4 zal leveren; Talpa Holding zal twee personen afvaardigen. Details van de invulling zijn verder op dit moment nog niet bekend. De aanvraag tot overname zal spoedig bij de NMa worden ingediend.

TMF vanaf maandag alleen op internet; UPC-zenders Music Zone waaronder Slam!TV (even) weg

TMF zal vanaf komende maandag alleen op internet te zien blijven. Alleen op deze wijze zijn programma’s als SuperChart en de DagTop 5 nog te zien. MTV Networks, eigenaar van TMF is nog in gesprek met de verschillende televisiedistributeurs om te komen tot een overeenkomst waarbij TMF als ‘interactief’ digitaal televisiekanaal zal terugkeren via de digitale platforms van bijvoorbeeld UPC, Ziggo en KPN. Deze gesprekken hebben tot nu toe nog niet geresulteerd in een nieuwe overeenkomst. TMF NL, TMF Pure en TMF Dance blijven daarbij als themakanalen via de extra pakketten wel beschikbaar, behalve bij UPC waar alleen TMF NL beschikbaar blijft. Het hoofdkanaal van TMF maakt per maandag plaats via analoge en digitale pakketten opdat Kindernet opnieuw kan uitzenden. Sinds begin dit jaar zendt Comedy Central vanaf 15 uur op het voormalige TMF-kanaal uit. Het themakanaal TMF NL dat zowel bij UPC als Ziggo evenals KPN Interactieve TV te zien blijft via pluspakketten zal net als voorheen (onveranderd) alleen Nederlandse muziek blijven uitzenden.

UPC

UPC stopt vanaf 1 april met de uitzending van TMF Pure, TMF Dance, Slam!TV, Trace Tropical, Karaoke TV, Xite on Demand en 15 zenders van de non-stop audiodienst XLNT. Dit is een gevolg van het einde van het optiepakket MusicZone. UPC is met genoemde operatoren niet tot overeenstemming gekomen tot contineurende uitzending van genoemde zenders in andere pakketten per 1 april.

Muziekzenders als TMF NL, VH1, MTV Brand New, Xite en Mezzo blijven wel beschikbaar via het zogeheten Royaal pakket bij UPC. Met betrekking tot Slam!TV is UPC in onderhandeling aangezien een aantal programmaraden de zender voor analoge uitzending heeft geadviseerd. Slam!TV zal naar verwachting per 1 juli ook digitaal terugkeren bij UPC, waarschijnlijk in het royaal-pakket